Splošni pogoji poslovanja

POGOJI UPORABE

 

Prosimo, natančno preberite to pred uporabo našega spletnega mesta, storitev, aplikacij, pripomočkov ali pošiljanja ali nakupa blaga (»Storitve«). To je pravno zavezujoča pogodba med vami in Watch Rapport. Z UPORABO STORITEV SPREJETE VSE DOLOČBE TEH POGOJEV UPORABE (IN KATERIH KOLI DODATNIH POGOJEV, VKLJUČENIH TU) IN NAM PREDSTAVLJATE, DA STE PRAVNO Sposobni za vstop in strinjanje s temi pogoji. ČE NE SPREJETE TEH POGOJEV UPORABE, TAKO NISTE DOVOLJENI ZA UPORABO KAKRŠNIH KOT STORITEV GLEDALNEGA POROČILA.

 

V spodaj navedenih pogojih uporabe (»Pogoji uporabe«) se izraza »vi« in »vaš« nanašata, kot je ustrezno, (i) na osebo ali osebe, ki pošiljajo uro ali drug predmet ali predmete, ki vsebujejo zlato, platina, srebro, titan, druge plemenite kovine, dragi kamni (vključno z, vendar ne omejeno na diamanti, rubini, safirji in smaragdi) ali katera koli njihova kombinacija (v nadaljnjem besedilu: blago) za Watch Rapport, LLC („Watch Rapport“) za prodajo in nakup Watch Rapport, (ii) osebi ali osebam, ki kupujejo uro ali drugo blago od Watch Rapport, (vsaka takšna transakcija nakupa ali prodaje, v nadaljevanju "Transakcija") ali (iii) osebi ali osebe, ki uporabljajo watchrapport.com (stran"). »Mi«, »naši« in »mi« se nanašajo na Watch Rapport, njegove naslednike in dodelitelje.

 

Ti pogoji uporabe so zavezujoči za vsakega kupca podjetja Watch Rapport in veljajo za vse posle med vami in družbo Watch Rapport, vključno z, vendar ne omejeno na, vašo uporabo spletnega mesta, transakcijo in vsemi drugimi storitvami, ki vam jih zagotavlja Watch Rapport. , vključno z uporabo spletne platforme Shopify, ki jo gosti to spletno mesto. S tem dajete izjave in jamstva za Watch Rapport (ne glede na to, ali je transakcija končana in ali je Watch Rapport kupec ali prodajalec blaga) in se strinjate s pogoji, ki so v vsakem primeru določeni v pogojih uporabe, z vašo uporabo spletnega mesta in / ali s pošiljanjem blaga ali prejemanjem blaga od podjetja Watch Rapport.

 

Ti pogoji uporabe vključujejo (I) ARBITRAŽNO DOLOČBO, (II) ODPOVED PRAVIC DO RAZREDNEGA DELA PROTI NAM IN (III) sprostitev vseh zahtevkov za škodo proti nam, ki bi lahko nastale zaradi vaše uporabe storitve. Z uporabo katere koli STORITVE se strinjate s TEJ DOLOČBAMI.

 

Pogoji, ki veljajo za nakup blaga S POROČILO O URI.

 

Naslednji pogoji urejajo katero koli transakcijo v zvezi z nakupom ali poskusom nakupa blaga s strani Watch Rapport.

 

Lastništvo trgovskega blaga.

 

Če poskušate prodati blago, s tem zastopate in jamčite Watch Rapport, da (i) ste stari vsaj osemnajst (18) let; (ii) imate dober in tržen naslov blaga; (iii) imate popolno pooblastilo za prodajo, prenos in prenos blaga; (iv) ste pravni in pravični lastnik katerega koli blaga, ki se ponuja za prodajo Watch Rapport; (v) delujete v svojem imenu in ne kot zastopnik ali zastopnik drugega; (vi) se blago prodaja brez zastavnih pravic, bremen, obveznosti in škodljivih zahtevkov vseh vrst in opisov; (vii) NE boste pošiljali materialov, ki vsebujejo naslednje: arzen, berilij, bizmut, kadmij, živo srebro, nikelj, svinec, antimon, selen, kositer, telur ali katero koli drugo škodljivo snov, strupenaali strupeni elementi; (viii) blago ni iz nezakonite dejavnosti ali je rezultat nezakonite dejavnosti, vključno s krajo ali prevaro; (ix) nobena transakcija, ki ste jo sprožili, ne bo povzročila, da Watch Rapport krši kakršno koli pranje denarja, protiterorizem ali drugo veljavno državno ali zvezno zakonodajo Združenih držav Amerike katere koli države ali katere koli tuje države; in (x) Watch Rapport si pridržuje pravico in s tem se strinjate, da boste zagotovili dodatno dokumentacijo in / ali informacije, ki se nanašajo na vas in / ali katero koli trgovsko blago, vključno z vso dokumentacijo ali informacijami, ki so potrebne za skladnost Watch Rapport z lokalno, državno in zvezno zakonodajo (ki vključuje Oglejte si, kako Rapport poroča o vsem prejetem blagu ustreznim organom, kot to zahteva veljavna zakonodaja.)

 

Opis vašega blaga.

 

S tem se strinjate, da bo vsak opis blaga, ki nam ga posredujete, bodisi na obrazcu za vnos na seznam, na embalaži, vključeni v materiale za pošiljanje ali kako drugače, resničen, popoln in natančen v trenutku, ko nam tak opis pošljete. Če po lastni presoji ugotovimo, da obstajajo bistvena neskladja med Blagom, kot ste ga opisali vi, in Blagom, ki ga prejmemo, ali če v paketu, ki ste ga uporabili za pošiljanje blaga, ni bil vključen noben opis blaga, ga lahko začasno ustavimo ali zaključite transakcijo, ne da bi vas o tem obvestili. Nobene ure replike ne bomo popravili ali zamenjali, tudi če bi prišlo do škode med običajnimi postopki testiranja in vrednotenja. Ne glede na vse, kar je v teh Pogojih uporabe nasprotno, v primeru, da zaključimo transakcijo, ker je blago, ki ste ga odposlali, Watch Rapport po lastni presoji določilo, da ima spremenjeno / pohabljeno serijsko številko ali da je ponarejena ali kopijo, vas bomo o tem pisno obvestili (kar lahko vključuje obvestilo po e-pošti, besedilnem sporočilu ali drugih elektronskih sredstvih) in vam na vaše stroške odposlali vaše blago v roku 5 delovnih dni po prejemu navodil za pošiljanje in plačilo (če je veljavno račun številka z določenim pošiljateljem ni navedena); pod pogojem, da se s tem strinjate, da lahko Watch Rapport odstrani blago, če ne prejmemo navodil za dostavo in Plačilo za vse stroške pošiljanja od vas v 30 dneh od datuma, ko vam Watch Rapport pošlje pisno obvestilo, da je transakcija zaključena. V primeru, da Watch Rapport prekine transakcijo zaradi kakršne koli druge kršitve zastopanosti in garancij, ki ste jih dali v zvezi z vašim opisom blaga, vam bo Watch Rapport pošiljal vaše blago v 10 delovnih dneh na naše stroške s strani pošiljatelja. Dostava način, ki smo ga izbrali, in se strinjate, da bomo odgovorni samo za zavarovanje vrednosti vašega blaga do 100.00 USD.

 

Vhodna pošta; Stroški; Zagotovitev izgube ali škode.

 

Če želi Watch Rapport prejeti vaše blago za nadaljnji pregled, vam lahko priskrbimo poštno nalepko; vendar Watch Rapport ni dolžan posredovati oznake za odpremo. Če nam pošljete blago z nalepko za dostavo, ki jo zagotovimo, bomo kupili zavarovanje za kritje vašega blaga v primeru, da je izgubljeno zaradi denarne vrednosti vaše ponudbe, ko ga obdeluje nacionalni kurir, ki smo ga izbrali za pošiljanje vašega blaga ("pošiljatelj"). Ko uro prejmete, ostane zavarovana za vrednost vaše denarne ponudbe. V primeru izgube vašega paketa bomo zahtevali, da predložite dokazilo o prejetju pošiljke, predložite dokazilo o izgubi blaga in vložite zahtevek v roku 30 dni po izgubi. V primeru, da je vaš paket poškodovan, bomo zahtevali, da: predložite dokazilo o prejemu pošiljke, predložite potrdilo o poškodbi blaga, dokažete, da paket ni bil poškodovan pred odpremo, in vložite zahtevek v 30 dneh po izgubi. Če menite, da potrebujete dodatno kritje, je vaša odgovornost, da nas kontaktirate, da bomo lahko na naše stroške zagotovili tako dodatno kritje, preden nam pošljete svoje blago. Lahko se obrnete na nas po telefonu na (800) 571- 7765, da se dogovorimo za dodatno kritje ali navodila za pošiljanje.

 

Za blago, poslano iz jurisdikcije zunaj ZDA ali na ozemlja ZDA, ki zahtevajo uvoz v ZDA, boste odgovorni za vse stroške, povezane z varnim pošiljanjem vašega blaga. Če pa se pisno dogovorimo za plačilo vaše pošiljke, bo na voljo nalepka za pošiljanje in plačali bomo stroške takšne pošiljke, vključno z dajatvami, DDV itd. Odgovorni ste za spoštovanje vseh ustreznih izvoznih in uvoznih zakonov. in omejitve. Če Watch Rapport prejme vaše blago, vam ponudi ponudbo za nakup takšnega blaga in zavrnete takšno ponudbo, ne glede na to, kdo je plačal, da ga pošljete na Watch Rapport, boste odgovorni, da uredite in plačate potrebno poštnino za vrnitev vašega blaga. Trgovsko blago.

 

Ne glede na zgoraj navedeno imate odgovornost za izgubo celotnega blaga, dokler ga Watch Rapport dejansko ne prejme.

 

Prejem blaga.

 

Zapišemo odprtje in vsebino vsakega prejetega blaga. Videoposnetek bomo obdržali vsaj 30 dni po prejemu vašega blaga. Z nami se lahko dogovorite, da za doplačilo naročite kopijo videoposnetka prevzema in razpakiranja vašega blaga. Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji in brez predhodnega obvestila zavrnemo vhodni paket. Za namene teh pogojev uporabe se za vhodni paket, ki ga zavrnemo, ne šteje, da smo ga »prejeli«.

 

Morebitni dodatki, ki niso proizvajalci originalne opreme (vključno z generičnimi škatlami, jermeni za poprodajni trg in materiali drugih proizvajalcev, ne bodo povečali ponudbe za vašo uro. Ne bodo popisani in bodo odstranjeni, ko prispejo v naš objekt.

 

Določanje ponudbe Watch Rapport.

 

Oceno vrednosti vašega blaga bomo določili z uporabo dejavnikov, za katere menimo, da so ustrezni. Za vrednotenje vašega blaga bomo morda morali odpreti uro in iz nje odstraniti drage kamne in druge predmete. S tem nas pooblaščate, da odpremo uro, odstranimo drage kamne in druge predmete iz ure ter izvedemo druga dejanja, za katera menimo, da so razumno potrebna za natančno vrednotenje vašega blaga, vključno z, brez omejitev, pošiljanjem vašega blaga, brez stroškov, potencialni tretji kupec. S tem nas dodatno pooblaščate za izvajanje naše standardne storitve priprave (ki lahko vključuje čiščenje, osnovna popravila (kot se nam zdi primerno), kalibracijo natančnosti, mazanje in preizkušanje tlaka) ter za fotografiranje vašega blaga. Po obdelavi vašega blaga vas bomo po elektronski poti (»obvestilo o ponudbi«) obvestili o naši ponudbi plačila za vaše blago (»ponudba«).

 

Sprejem ali zavrnitev končne ponudbe Watch Rapport.

 

Ponudbo lahko sprejmete prek elektronske komunikacijske metode, ki jo trenutno uporabljate za komunikacijo z Watch Rapportom, v dvaindvajsetih (72) urah od datuma obvestila o ponudbi. Watch Rapport lahko po lastni presoji podaljša čas za sprejem ponudbe. Če želite zavrniti ponudbo, morate to storiti prek prodajnega portala. Če zavrnete ponudbo in nam ne odobrite, da dlje časa hranimo vaše blago, da vam ponudimo novo ponudbo, vam bomo vaše blago poslali na naslov, naveden v naši evidenci, v petnajstih (15) delovnih dneh, ne vas stalo in bo vaše blago zavarovalo za celotno vrednost ponudbe.

 

Plačilo za vaše blago.

 

Za blago bomo izdali plačilo v znesku, navedenem v ponudbi, zmanjšani za morebitne provizije Watch Rapport, kot je navedeno v ponudbi ("Nakupna cena"), z načinom plačila, ki ste ga izbrali v elektronski komunikaciji z Watch Rapport na naslov, ki ste ga navedli v sedmih (7) delovnih dneh od sprejema ponudbe ali pred tem.

 

VSE PRODAJE SO KONČNE!

 

VSE PRODAJE SO KONČNE. NI DOPOLNILA POVRAČIL, POVRATOV ALI KREDITOV. Če ste se odločili, da boste nabavno ceno prejeli s čekom, je transakcija dokončna, ko Watch Rapport pošlje ček na naslov, ki ste ga navedli.

 

Vrnjeno blago; Izhodno zavarovanje; Stroški; Zavarovanje.

 

V primeru, da vam bo vaše blago vrnjeno v skladu s temi pogoji uporabe, vam bomo vaše blago poslali na vaš naslov, kot je prikazano v naši evidenci, po izbranem načinu pošiljanja na naš račun in kupili zavarovanje kritje prek pošiljatelja za celotno vrednost zavrnjene ponudbe. Če se paket, ki vsebuje vaše blago, izgubi med prevozom, ko vam ga vrnemo v skladu s temi pogoji uporabe, bomo vložili zahtevek pri pošiljatelju in vam izplačali celoten znesek, ki smo ga prejeli od pošiljatelja.

 

POGOJI, KI VELJAJO ZA PRODAJO BLAGA.

 

Naslednji pogoji urejajo katero koli transakcijo v zvezi s prodajo ali poskusom prodaje blaga s strani podjetja Watch Rapport.

 

Kako delujemo.

 

Naš cilj je prodati vam nežno rabljeno luksuzno uro po vaši izbiri, prvovrstne kakovosti za konkurenčno ceno. Zaradi česar je Watch Rapport vodilno podjetje, s katerim lahko kupujete, je zasluga naše individualne in specializirane oskrbe, ki jo zagotavljamo našim preudarnim kupcem. Na voljo vam je naše spletno mesto, ki je zasnovano tako, da zagotavlja informacije o številnih različnih slogih, velikostih, barvah, kovinah, kamnih itd. Katere koli ure, ki si jo želite. Ob tem Watch Rapport ne želi predstavljati, da je vse blago, ki ga kupec vidi na spletnem mestu, v zalogi in pripravljeno za nakup.

 

Ko se odločite in oddate naročilo, začnemo postopek iskanja natančno ure po vaših željah. Tako žal ne moremo jamčiti ali obljubljati natančnega datuma dobave ali izpolnitve transakcije. Morda bomo v enem ali dveh dneh lahko dobili vašo sanjsko uro pri enem izmed številnih prodajalcev. Vendar pa lahko traja dlje, odvisno od edinstvenosti vašega naročila. Seveda si bo Watch Rapport prizadevno in hitro prizadeval poiskati blago in ga dobiti do vas. Če menite, da ne delamo v pričakovanem roku, je vaše naročilo vedno podprto z našo 100-odstotno garancijo za vračilo denarja. Če zahtevate vračilo kupnine, nobena težava ne bo nikoli imela obresti, ne glede na to, kako dolgo je Watch Rapport zadrževal denar, ki ste ga plačali.

 

Watch Rapport si bo po najboljših močeh prizadeval, da vas obveščamo o našem napredku. Toda ponavljajoča se komunikacija ni obvezna in izključna odgovornost je, da nas kontaktirate, če želite posodobitev naročila ali kakršne koli informacije v zvezi s transakcijo.

 

Tveganje izgube; Mednarodne pošiljke.

 

Vse blago, ki ga prodaja Watch Rapport, se prodaja v skladu s pogodbo o odpremi. To pomeni, da se tveganje izgube in lastništva takšnih predmetov prenese na vas ob dostavi prevozniku. Za blago, ki je odposlano v jurisdikcijo zunaj ZDA ali na ozemlju ZDA, morate kot kupec plačati carinske dajatve in s tem povezan uvozni davek, DDV ali dajatve. Watch Rapport ne more zagotoviti posebnih carinskih stroškov za vsak nakup, saj se politike močno razlikujejo glede na državo. Za predračun cen se obrnite na lokalni carinski urad. Watch Rapport bo pri vsakem nakupu vključeval kopijo računa za blago, vsaka država pa bo določila ustrezne pristojbine na podlagi takega računa. Watch Rapport izdelka ne bo označil za darilo ali na računu navedel manjše vrednosti od plačane kupnine. Watch Rapport bo izdal povračilo kupnine, ki jo je Watch Rapport dejansko prejel, zmanjšan za vse nastale stroške pošiljanja in carine ter pristojbino za obnovo zaloge v znesku, ki ga upravičeno določi Watch Rapport, za vsako blago, ki so ga carinski uradniki vrnili Watch Rapportu. vam kot kupcu, ki takšno blago zavračate na carini.

 

Vračila, vračila in naslov.

 

Vsa vračila in vračila kupnine ureja naša Vračilo blaga. Watch Rapport ne prevzame naslova vrnjenih izdelkov, dokler izdelek ne prispe na našo lokacijo.

 

Opisi izdelkov.

 

Trudimo se biti čim bolj natančni. Vendar ne jamčimo, da so opisi trgovskega blaga ali druga vsebina na našem spletnem mestu, vključno z, brez omejitev, informacijami o cenah, točni, popolni, zanesljivi, trenutni ali brez napak. Poleg tega se zavedate, da blago, ki ga kupujete, morda ne bo tako, kot je opisano. Če se to zgodi in niste zadovoljni z blagom, imate pravico, da vam kupljeno blago vrnete v 30 dneh od potrjene dostave.

 

Cenitev.

 

Cene blaga, ki ga prodajamo, se lahko kadar koli spremenijo brez predhodnega obvestila. Za izdelke, ki jih prodajamo, ne moremo potrditi cene izdelka, dokler ga ne naročite. Kljub našim najboljšim prizadevanjem je lahko majhno število predmetov v našem inventarju napačno določeno. Če je pravilna cena izdelka, ki ga prodajamo, višja od navedene cene, vas bomo po lastni presoji bodisi kontaktirali za navodila pred odpremo ali preklicali vaše naročilo in vas obvestili o takem preklicu.

 

Druga podjetja.

 

Ponujamo povezave do spletnih mest povezanih podjetij in nekaterih drugih podjetij. Nismo odgovorni za pregled ali oceno in ne jamčimo za ponudbe katerega koli od teh podjetij ali posameznikov ali za vsebino njihovih spletnih strani. Watch Rapport ne prevzema nobene odgovornosti za dejanja, izdelke in vsebino vseh teh in drugih tretjih oseb. Pazljivo preglejte njihove izjave o zasebnosti in druge pogoje uporabe.

 

Natančnost obračunavanja; Podatki o računu; Pristojbine in plačila.

 

Pridržujemo si pravico, s predhodnim obvestilom ali brez njega, da (a) ukinemo ali omejimo razpoložljivo količino katerega koli izdelka ali vidika storitev in (b) nobenemu uporabniku ne dovolimo, da kupi izdelek ali mu ga dostavi. Po lastni presoji lahko omejimo ali prekličemo kupljene količine na osebo, na gospodinjstvo ali na naročilo. Te omejitve lahko vključujejo naročila, oddana z istim računom stranke ali pod njim, in / ali naročila, ki uporabljajo isti naslov za izstavitev računa in / ali pošiljanje. V primeru, da spremenimo ali prekličemo naročilo, vas bomo morda poskušali obvestiti tako, da se obrnemo na e-poštni naslov in / ali naslov za izstavitev računa / telefonsko številko, ki ste jo navedli v času oddaje naročila.

 

Strinjate se, da boste zagotovili trenutne, popolne in natančne podatke o nakupu in računu za vse nakupe, opravljene pri nas. Strinjate se, da boste takoj posodobili svoj račun in druge podatke, vključno z vašim e-poštnim naslovom in telefonsko številko, da bomo lahko dokončali vaše transakcije in vas po potrebi kontaktirali.

 

Ko kupujete blago prek storitev, se (a) strinjate, da boste plačali ceno za to blago, določeno v storitvah, vse stroške pošiljanja in manipulacije (če obstajajo) ter vse veljavne davke in carinske takse v zvezi z vašim nakupom ( "Celoten znesek nakupa"). Edini sprejemljiv način plačila družbe Rapport je bančno nakazilo. Če ni drugače navedeno, so vse referenčne valute v ameriških dolarjih. Vse pristojbine se plačajo v skladu s plačilnimi pogoji, veljavnimi v trenutku, ko pristojbina postane plačljiva. Naročila ne bodo obdelana, dokler plačilo ne bo v celoti prejeto. Ko je plačilo prejeto, se taka sredstva položijo na splošni bančni račun Watch Rapport, kar naj bo jasno, da ni niti skrbniški niti skrbniški račun in se lahko uporablja v operativne namene (kot je plačilo tretji osebi za nakup trgovskega blaga).

 

Pogoji, ki veljajo za vse transakcije.

 

Licenca za uporabo storitev.

Ob upoštevanju skladnosti s temi pogoji uporabe vam Watch Rapport podeli osebno, neizključno, neprenosljivo, preklicljivo, omejeno licenco (brez pravice do podlicence) za dostop do storitev in njihovo uporabo (vključno s posodobitvami in nadgradnjami, ki nadomeščajo ali dopolnjujejo v katerem koli pogledu in ki se ne distribuirajo z ločeno licenco in kakršno koli dokumentacijo) izključno na računalnikih in napravah, ki so v vaši lasti ali pod nadzorom, in ob upoštevanju spodaj navedenih omejitev. Ti pogoji uporabe so omejeni na pravice intelektualne lastnine podjetja Watch Rapport in njegovih povezanih podjetij ter dajalcev licence in ne vključujejo nobenih pravic do drugih patentov ali intelektualne lastnine. Pridržujemo si vse pravice, ki vam niso izrecno podeljene v skladu s temi pogoji uporabe. Omejene pravice, ki so vam podeljene za dostop do storitev in njihovo uporabo, vključujejo omejeno licenco in ne pomenijo prodaje nobenega programa.

 

Vaš račun.

 

Če na spletnem mestu ustvarite račun, ste odgovorni za vzdrževanje zaupnosti svojega računa in gesla ter za omejevanje dostopa do računalnika in se strinjate, da prevzamete odgovornost za vse dejavnosti, ki se izvajajo pod vašim računom ali geslom. Watch Rapport sicer prodaja izdelke za otroke, vendar jih prodaja odraslim, ki jih lahko kupijo z našim edinim načinom plačila, z bančnim nakazilom. Če ste mlajši od 18 let, lahko spletno mesto uporabljate samo s sodelovanjem staršev ali skrbnika. Pridržujemo si pravico do zavrnitve storitve, ukinitve računov, odstranitve ali urejanja vsebine ali preklica naročila po lastni presoji.

 

Pravila, ki urejajo vašo uporabo spletnega mesta.

 

V celoti ste odgovorni za škodo, ki je posledica vaše uporabe spletnega mesta. Watch Rapport ne jamči, da bo delovanje ali delovanje spletnega mesta brez napak, da spletno mesto ali strežnik, ki ga daje na voljo, ne vsebuje virusov ali drugih škodljivih elementov. Kot uporabnik prevzemate polno odgovornost za kakršne koli stroške, izdatke, izgube ali škodo, ki vam nastane v zvezi z uporabo spletnega mesta ali ki izhaja iz nje.

 

Izjavljate in jamčite, da: (a) (i) spletnega mesta ne boste uporabljali za kakršen koli nepooblaščen namen, vključno z zbiranjem imen uporabnikov in / ali e-poštnih naslovov drugih uporabnikov z elektronskimi ali drugimi sredstvi za pošiljanje nezaželenih e-poštnih sporočil ali drugih elektronskih komunikacij. ; (ii) do spletnega mesta ne boste dostopali z uporabo skriptov, botov ali drugih avtomatiziranih sredstev; (iii) do spletnega mesta ne boste dostopali s kakršnimi koli drugimi sredstvi, razen prek vmesnika, ki vam ga nudimo, ali v nepooblaščeno uokvirjanje ali povezavo do spletnega mesta, razen če z izrecno pisno pogodbo nismo posebej odobrili drugega; (iv) ne boste pošiljali verižnih pisem, množičnega ali neželenega e-poštnega sporočila ali posegali, motili ali ustvarjali neupravičenega bremena na spletnem mestu ali v omrežjih ali storitvah, povezanih s spletnim mestom, vključno z, brez omejitev, vdorom na spletno mesto; (v) ne boste se predstavljali za nobeno drugo osebo ali entiteto, zagotovili lažnih ali zavajajočih podatkov o identiteti ali naslovu ali posegali v zasebnost ali kršili osebne ali lastniške pravice katere koli osebe ali entitete; (vi) se strinjate, da storitev ne boste uporabljali, če ne boste v celoti in pravno sposobni sprejeti teh pogojev uporabe, (vii) posredovali boste Watch Rapport kakršno koli dokazilo o identiteti, ki ga lahko razumno zahtevamo, (viii) storitve boste uporabljali samo za zakonite namene, (ix) ne boste uporabljali storitev za pošiljanje ali shranjevanje nezakonitega gradiva ali za goljufive namene ali za kakršno koli nezakonito, žaljivo, nedostojno ali sporno ravnanje, (x) ne boste uporabljajte storitve za oglaševanje, pridobivanje ali prenašanje komercialnih oglasov, vključno z "neželeno pošto", (xi) ne boste uporabljali storitev, da bi povzročali motnje, sitnost ali nevšečnosti, (xii) ne boste poslabšali pravilnega delovanja omrežja, (xiii ) ne boste poskušali kakor koli škodovati storitvam, (xiv) ne boste kopirali ali distribuirali storitev ali druge vsebine brez pisnega dovoljenja Watch Rapport, (xv) storitve boste uporabljali samo za lastno uporabo in ne bo prodal na tretji del y, (xvi) ne boste obšli, onemogočili ali kako drugače posegali v varnostne značilnosti spletnega mesta ali funkcije, ki preprečujejo ali omejujejo uporabo ali kopiranje katere koli intelektualne lastnine ali uveljavljajo omejitve glede uporabe spletnega mesta ali materialov na njem; in (xvii) ne boste povzročili pojavnih oken, pojavnih oken, izhodnih oken, razširitvenih gumbov, pasic, oglasov ali česar koli drugega, kar zmanjšuje, pokriva ali zavira celoten prikaz spletnega mesta.

 

(b) Strinjate se, da boste storitve in njihovo lastniško vsebino, informacije in drugo gradivo zaščitili pred nepooblaščenim dostopom ali uporabo in se strinjate, da storitev ali takšne lastniške vsebine, informacij ali drugega gradiva ne boste uporabljali, razen če je to izrecno dovoljeno v nadaljevanju ali izrecno pisno pooblaščen s strani Watch Rapport. Razen če je to posebej dovoljeno v tem besedilu ali izrecno pisno pooblaščeno s strani Watch Rapport, se strinjate, da ne boste neposredno ali posredno: (i) distribuirali, prodajali, prenašali, obremenjevali, prenašali, dajali v zakup, posojali, podlicencirali, spreminjali, delili s časom ali kako drugače izkoriščati storitve na kakršen koli nedovoljen način, vključno, vendar ne omejeno na poseg ali obremenitev omrežne zmogljivosti, (ii) uporabo storitev v katerem koli dogovoru servisnega urada, (iii) kopiranje, razmnoževanje, prilagajanje, ustvarjanje izpeljanih del, prevajanje, lokalizirati, prenesti ali drugače spremeniti storitve, kakršne koli posodobitve ali njihove dele v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, (iv) pobrati ali strgati vsebino ali podatke iz storitev ali (v) dovoliti tretji osebi, da sodeluje v katerem koli dejanju, opisanem v zgornjih določbah (vi), (viii), (ix) in (x).

 

Nadalje razumete in se strinjate, da vam ni dovoljeno: (i) odstraniti ali spremeniti nobenega obvestila o avtorskih pravicah ali drugih lastniških pravicah ali legende o omejevalnih pravicah, ki je vsebovano ali vključeno v Storitve, (ii) razstaviti, razstaviti, obrniti, sestaviti, obratno sestaviti, obrniti prevod ali kako drugače izdelati kakršen koli del Storitev, kakršne koli posodobitve ali kateri koli njihov del (razen v obsegu, kot je dovoljen z veljavno zakonodajo ali v obsegu, ki ga dovoljujejo licenčni pogoji, ki urejajo uporabo katere koli odprtokodne komponente, ki so vključene v storitve), (iii) na kakršen koli način odkrije izvorno kodo katerega koli dela storitev ali (iv) drugače zaobide katero koli funkcionalnost, ki nadzoruje dostop do storitev ali jih kako drugače ščiti. Vsak poskus, da bi storili kar koli od navedenega, je kršitev pravic družbe Watch Rapport in njenih dajalcev licenc. Če kršite te omejitve, boste lahko kazensko preganjani in oškodovani. Nadalje se strinjate, da storitev ne boste uporabljali na kakršen koli način za nadlegovanje, zlorabo, zalezovanje, grožnjo, obrekovanje ali drugačno kršenje ali kršenje pravic katere koli druge stranke in da Watch Rapport na noben način ne odgovarja za kakršno koli takšno uporabo, niti za nadlegovanje, grožnjo, obrekovanje, žaljiva ali nezakonita sporočila ali prenose, ki jih lahko prejmete kot rezultat uporabe storitev.

 

Razumete in se strinjate, da si Watch Rapport izrecno pridržuje pravico, da kadar koli iz katerega koli razloga prekliče vsako naročilo.  Watch Rapport povrne znesek denarja, plačan do datuma preklica.  Poleg tega razumete in se strinjate, da si Watch Rapport pridržuje pravico, da kadar koli iz kakršnega koli razloga zavrne storitev kateremu koli.

 

Natančnost, popolnost in pravočasnost informacij.

 

Ne odgovarjamo, če podatki, ki so na voljo na tej spletni strani, niso točni, popolni ali trenutni. Gradivo na tej spletni strani je namenjeno zgolj splošnim informacijam in se nanj ne sme sklicevati ali uporabljati kot edino podlago za odločanje brez posvetovanja s primarnimi, natančnejšimi, popolnejšimi ali pravočasnejšimi viri informacij. Vsakršno zanašanje na gradivo na tej strani je na lastno odgovornost. Če imate kakršna koli vprašanja, pokličite naš center za pomoč strankam na (800) 571-7765.

 

To spletno mesto lahko vsebuje nekatere zgodovinske informacije. Zgodovinske informacije nujno niso aktualne in so samo informativne. Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo vsebino tega spletnega mesta, vendar nismo dolžni posodabljati nobenih informacij na našem spletnem mestu.

 

Če ni navedeno drugače, je cena na seznamu, predvidena maloprodajna cena, predlagana maloprodajna cena ali podobni podatki o ceni, prikazani za blago, celotna maloprodajna cena, navedena na samem izdelku, ki jo predlaga proizvajalec ali dobavitelj ali je ocenjena v skladu s standardno industrijsko prakso ; ali ocenjena maloprodajna vrednost za primerljivo predstavljen izdelek, ponujen drugje. Te cene so primerjalna ocena cen in lahko predstavljajo prevladujočo ceno na vsakem območju na določen dan ali pa tudi ne. Ne predstavljamo ali jamčimo za točnost ali popolnost kakršnih koli cen ali drugih informacij, vključenih na to spletno mesto, in se ne smete zanašati na te informacije. Dejanske maloprodajne cene se lahko močno razlikujejo od tistih, prikazanih na tem spletnem mestu. Pridržujemo si pravico do občasnih sprememb kakršnih koli informacij brez predhodnega obvestila, vključno z informacijami o cenah, modelih in specifikacijah, vendar ne omejeno nanje. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za točnost, popolnost ali verodostojnost kakršnih koli informacij, ki jih vsebuje to spletno mesto, vključno z ocenjenimi maloprodajnimi cenami.

 

Strinjate se, da ste odgovorni za spremljanje sprememb na našem spletnem mestu.

 

Intelektualna lastnina.

 

Storitve in njihova vsebina, vključno z njihovim »videzom in občutkom« (npr. Besedilo, grafika, slike, logotipi), lastniška vsebina, informacije in drugo gradivo, so zaščiteni z zakoni o intelektualni lastnini, avtorskih pravicah, blagovnih znamkah in drugih zakonih. Potrjujete in se strinjate, da so Watch Rapport in / ali njegovi dajalci licenc lastniki vseh pravic, lastništva in deležev v storitvah in nad njimi (vključno z vsemi patenti, avtorskimi pravicami, poslovno skrivnostjo, blagovno znamko, predstavitvijo, znanjem in drugimi ter vse druge pravice intelektualne lastnine v zvezi s tem ali z njimi povezane) in se strinjate, da ne boste izvajali nobenih ukrepov, ki niso v skladu s takšnimi lastniškimi interesi. Na podlagi teh pogojev uporabe ne pridobite nobenih pravic ali licenc v skladu z nobenim patentom Watch Rapport (ali njegovih dajalcev licenc), patentnimi prijavami, avtorskimi pravicami, poslovnimi skrivnostmi, blagovnimi znamkami ali drugimi pravicami intelektualne lastnine. Potrjujete in se strinjate, da so funkcije in funkcionalnost storitev ter vsa programska oprema, vsebina, podatki, informacije in materiali, ki jih vsebuje, zaupne in lastniške informacije Watch Rapporta (ali njegovih dajalcev licence) in se zato strinjate (a) da zaupnost takih informacij z razumnimi napori in skrbnostjo (vendar v nobenem primeru ne manj kot enaka prizadevanja in skrb, ki jih uporabljate za zaščito svojih zaupnih in lastniških podatkov) in jih ne smete razkriti tretjim osebam brez predhodnega pisnega soglasja Watch Rapport in (b) take informacije uporablja samo za namene uporabe storitev, ki jih ponuja Watch Rapport v nadaljevanju.

 

Vsi (a) predlogi za popravek, spreminjanje in spreminjanje storitev ter druge povratne informacije (vključno, vendar ne omejeno na citate pisnih ali ustnih povratnih informacij), informacije in poročila, ki ste jih Watch Rapport dali skupaj (skupno »Povratne informacije«) in vsi (b) izboljšave, posodobitve, modifikacije ali izboljšave, ne glede na to, ali jih je Watch Rapport izdelal, ustvaril ali razvil ali se kako drugače nanašajo na storitve (skupaj "Revizije"), so in bodo ostale v lasti Watch Rapport. Potrjujete in se izrecno strinjate, da kakršen koli prispevek povratnih informacij ali revizij ne daje in vam ne daje ali podeljuje nobene pravice, naslova ali interesa v storitvah ali v takšnih povratnih informacijah ali revizijah. Vse povratne informacije in revizije postanejo edina in izključna lastnina Watch Rapport in Watch Rapport lahko uporabljajo in razkrijejo povratne informacije in / ali revizije na kakršen koli način in za kakršen koli namen brez nadaljnjega obvestila ali nadomestila za vas in brez vaše hrambe lastniškega ali drugega pravica ali zahtevek. S tem Watch Rapportu dodelite kakršna koli pravica, naslov in obresti (vključno, vendar ne omejeno na, kateri koli patent, avtorske pravice, poslovno skrivnost, blagovno znamko, predstavitev, znanje in izkušnje, moralne pravice ter vse druge pravice intelektualne lastnine ), ki jih imate v kateri koli in vseh povratnih informacijah in revizijah. Na zahtevo Watch Rapporta boste izvedli kateri koli dokument, registracijo ali vložitev, ki je potrebna za izvedbo prejšnje naloge.

 

Socialni mediji / Spletna mnenja.

 

Watch Rapport razume pomembno vlogo, ki jo imajo spletne ocene pri gradnji ugleda podjetja.  Razumemo tudi željo naše stranke po spletnem pregledu.  Čeprav se nenehno trudimo, da bi vam zagotovili najboljšo kakovost v zvezi z uporabo storitev, se zavedamo, da se lahko občasno zgodi, da se zgodi, da imate opravke z nami.  Watch Rapport si bo pravočasno prizadeval odpraviti morebitno nesrečo.  Vaše zadovoljstvo je na prvem mestu.

 

V ta namen je Watch Rapport 100% v skladu z Zakonom o pošteni oceni potrošnikov, ki ga je uveljavila FTC.  Čeprav verjamemo v poštene ocene potrošnikov, ne bomo dopuščali pregledov, ki vsebujejo kar koli od naslednjega prepovedanega govora: (1) kakršen koli govor, ki vsebuje zaupne ali zasebne podatke - na primer podatke o finančni, zdravstveni ali osebni dokumentaciji osebe ali poslovne skrivnosti podjetja. ; (2) kakršen koli govor, ki je obrekovalni, nadlegovalni, žaljiv, nespodoben, vulgaren, spolno ekspliciten ali neprimeren glede na raso, spol, spolnost, narodnost ali druge notranje značilnosti; (3) kakršen koli govor, ki ni povezan z izdelki ali storitvami podjetja; ali (4) govor, ki je očitno napačen ali zavajajoč.  Prosimo, upoštevajte, če objavljate prepovedani govor, si bo Watch Rapport po svojih najboljših močeh prizadeval, vključno z, vendar ne omejeno na, pravnimi postopki, da ga nemudoma odstrani.

 

Če bi radi objavili negativno oceno, nas pred objavo pokličite, da se pogovorimo o težavi.  Najverjetneje je prišlo do nesporazuma in želimo hitro obravnavati vaše pomisleke in zadevo rešiti na ugoden način.

 

Podelite licenco - uporabniška vsebina

 

Pogoj za uporabo storitev je, da Watch Rapport podeljujete neizključno, trajno, nepreklicno, brezplačno licenco za prenos po vsem svetu, prenosljivo in podlicencirano licenco za dostop, uporabo, reprodukcijo, prenos, prikaz, objavo, distribucijo, spreminjanje in prilagodite in ustvarite izpeljana dela iz katere koli vsebine, ki jo naložite, objavite, oddate ali posredujete, da bo na voljo prek storitev (»Vaša vsebina«). Z oddajo svoje vsebine prek storitev izjavljate in jamčite (a), da ste lastnik ali kako drugače nadzorujete vse pravice do vaše vsebine, vključno brez omejitev, vse avtorske pravice, (b) točnost vaše vsebine in (c) uporaba vaše vsebine ne krši teh pogojev uporabe ali politike zasebnosti in ne bo povzročila škode nobeni osebi ali pravni osebi. Ne prevzemamo odgovornosti in ne prevzemamo odgovornosti za kakršno koli vsebino ali gradivo, ki ste ga ali katere koli tretje osebe predložile ali objavile prek storitev. Pridržujemo si pravico do odstranitve vsebine, materiala ali oddaje iz kakršnega koli razloga, vključno s tem, če določimo našo edino diskrecijo, krši katero koli zakonodajo ali pravico katere koli osebe, kar krši pravice vseh oseb ali drugih oseb. STRAN ALI STORITVE.

 

Storitve in materiali tretjih oseb

 

Nekatere storitve lahko prikazujejo, vključujejo ali dajo na voljo vsebino, podatke, informacije, aplikacije ali materiale tretjih oseb (»Materiali tretjih oseb«) ali zagotavljajo povezave do nekaterih spletnih mest tretjih oseb. Z uporabo storitev potrjujete in se strinjate, da Watch Rapport ni odgovoren za pregled ali oceno vsebine, natančnosti, popolnosti, pravočasnosti, veljavnosti, skladnosti z avtorskimi pravicami, zakonitosti, dostojnosti, kakovosti ali katerega koli drugega vidika takšnih materialov ali spletnih mest tretjih oseb. Watch Rapport ne jamči in ne podpira ter ne prevzema in ne bo odgovoren za vas ali katero koli drugo osebo za storitve tretjih oseb, materiale ali spletna mesta tretjih oseb ali za kakršne koli druge materiale, izdelke ali storitve tretjih oseb. . Materiali tretjih oseb in povezave do drugih spletnih mest so na voljo zgolj kot priročnost za vas.

 

Storitve tretjih oseb in Materiali tretjih oseb, do katerih je mogoče dostopati s prikazov v storitvah ali povezave do njih in niso na voljo v vseh jezikih ali v vseh državah. Watch Rapport ne izjavlja, da so katere koli storitve tretjih oseb in materiali tretjih oseb primerni ali na voljo za uporabo na katerem koli določenem mestu. V kolikor se odločite za dostop do takšnih storitev ali gradiv tretjih oseb, to počnete na lastno pobudo in ste odgovorni za skladnost z veljavno zakonodajo, vključno z lokalno zakonodajo, vendar ne omejeno nanje.

 

Elektronski podpis.

 

V NALOGE TRANSAKCIJE SE S tem strinjate z uporabo elektronskih podpisov, prejemanjem obvestil po elektronski pošti ali drugimi elektronskimi sredstvi, uporabo elektronskih pogodb in sprejemanje teh pogojev uporabe z elektroniko.

 

Odklonitev jamstev.

 

SAMO IN V celoti odgovarjate za svojo uporabo storitev, vključno z interakcijami z drugimi uporabniki storitve. IZRIČNO PRIZNAVATE IN SE STRINJATE, DA JE UPORABA STORITEV NA VAŠE ENO TVEGANJE IN DA JE CELOTNO TVEGANJE ZADOVOLJSTVENE KAKOVOSTI, ZMOGLJIVOSTI, TOČNOSTI IN NAPORA VAS. V NAJVEČJEM OBMOČJU, KI JIH DOVOLJUJE VELJAVNO ZAKONODAJO, STORITVE (VKLJUČNO, BREZ OMEJITEV, KATERE KOLI MATERIALE TRETJIH OSEB, PROGRAMSKO OPREMO IN STORITVE TRETJIH OSEB) VAM BUDIMO DOSTAVLJENE NA "KOT SO" IN "KOT NA VOLJO" IN Z VSEH NEVARNIH JAMSTVO VSEH VRST IN TUKAJ POROČILO GLEDA IZRIČNO ODPOVEDA VSEH JAMSTEV IN POGOJEV GLEDE NA STORITVE (VKLJUČNO Z UPORABO, ZMOGLJIVOSTJO IN NJIHOVO PODPORO), NITI IZRAŽENO, IMPLICIRANO ALI OMEJENO ALI POGOJI PRODAJE, ZADOVOLJNE KAKOVOSTI, USTREZNOSTI ZA POSEBEN NAMEN, TOČNOST, MIRNEGA UŽIVANJA, NASLOVA ALI NE KRŠITVE PRAVIC TRETJIH OSEB, ZAMENJAVA ZASEBLJENEGA PRIMERA, PRIMERA IN VSE GARANCIJE, KI JIH IZKLJUČUJE KOT KAKRŠEN TEČAJ OBDELAVE ALI UPORABE TRGOVINE. POROČILO O OGLEDU NE JAMČI, DA (A) STORITVE BODO IZPOLNILE VAŠE ZAHTEVE, (B) DELOVANJE STORITEV NE BO PREKINJENO ALI VIRUSNO ALI BREZ NAPAK, (C) DA BO STORITEV DELOVALA ALI BILA ZDRUŽLJIVA Z DRUGO UPORABO KAKRŠNI POSEBNI SISTEM ALI NAPRAVA ALI (D) NAPAKE V STORITVAH BODO POPRAVLJENE. VSEH USTNIH ALI PISNIH NASVETOV, KI JIH NAMESTI POROČILO ZA OGLAS, ALI NJEGOVI POOBLAŠČENI AGENTI NE BODO ZNANI, DA Ustvarjajo kakršno koli garancijo. NI USTNIH ALI PISNIH PODATKOV ALI NASVETOV, DAJENIH OD POROČILA ZA OGLAS, ALI NJEGOV POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK NI USTVARJALI JAMSTVA. NEKATERE JURISDIKCIJE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE IMPLICIRANIH GARANCIJ, TAKO DA NEKATER ALI VSE ZGORNJE IZKLJUČITVE MORDA NE VELJAJO ZA VAS.

 

Omejitev odgovornosti.

 

VSE INFORMACIJE, VSEBINA, MATERIALI, BLAGO IN DRUGE STORITVE, VKLJUČENE NA ALI DRUGAČE, KI JIH SMO NA VOLJO NAM ALI PO STRANIH, SO NA PODLAGI "KOT SO" IN "KOT SO NA VOLJO", ČE DRUGJE NISO NAVEDENE PRI PISANJU.

 

V POPOLNEM DOLOČJENJU Z VELJAVNO ZAKONODAJO, POROČILO O OGLEDU ODPOVEDA VSEH JAMSTEV, IZRIČNIH ALI VKLJUČENIH, VKLJUČNO, A NE OMEJENO NA IMPLIKACIJSKE GARANCIJE ZA TRGOVINO IN USTREZNOST ZA POSEBEN RAVNALEC TEBI.

 

V VSEH PRI TEJ POGOJIH UPORABE SE STRINJATE, DA ZAKONSKA OMEJITEV NAŠE ODGOVORNOSTI DO VSEH TERJATEV ALI UKREPOV ZA IZGUBLJENE, POŠKODBENE ALI UNIČENE ROBE, KI STI NAM SMO POSLALI, NE SMO PRESEŽELI NITI 1,000.00 $ NA TRANSAKCIJO. NE glede na vnaprejšnje napovedi, ČE JE BLAGO, KI JIH PREJEMEMO (I), V bistvenem drugačno od opisa trgovskega blaga, ki ste nam ga dodelili, (II) ima spremenjeno ali pomanjšano serijsko številko ali (III) je kontraf. , TEGA ZAKONSKA OMEJITEV NAŠE ODGOVORNOSTI DO VAS ZA KATERE koli zahtevke ali ukrepe za izgubljene, poškodovane ali uničene izdelke, ki ste nam jih poslali, ne sme presegati 100.00 USD, kar zadeva takšno blago.

 

SE STRINJATE, DA NE BOMO ODGOVORNI ZA (a) NAKLJUČNE, POSEBNE, POSREDNE, POSLEDIČNE, ZGLEDNE, POSEBNE ALI KAZNIVE ŠKODE ALI IZGUBO DOBIČKA ALI MOŽNOSTI; ALI (b) VSEH TERJATEV, ZAHTEVKOV ALI UKREPOV ZA KATERE KOLI ZAKONODAJE, KI JIH JE PRIDOBIL VAŠ ZAVAROVALNI PREVOZNIK, V VSEH PRIMERIH, KI SE NANAŠAJO NA POSLOVANJE, TRGOVINO, MESTO ALI KATERE KOLI DRUGE STORITVE, KI JIH NAMENJA WATCH RAP IZRIČNO IN POSEBNO SE ODPOVEDITE VSEH PREDLOGA ZA PREDLOŽITEV NA VAŠEGA IMENA IN NA IME VAŠEGA ZAVAROVALNEGA PREVOZNIKA.

 

NEKATERI DRŽAVNI ZAKONI NE DOVOLJUJEJO OMEJITEV IMPLICIRANIH GARANCIJ ALI IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE DOLOČENIH ŠKOD. ČE TE ZAKONI VELJAJO ZA VAS, NEKAJ ALI VSE ZGORNJE ODPOVEDI, IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE LAHKO NE VELJAJO ZA VAS, MORDA IMATE DODATNE PRAVICE.

 

Ne da bi omejili prejšnji stavek, se strinjate, da so zgornje omejitve odgovornosti skupaj z drugimi določbami teh pogojev uporabe, ki omejujejo odgovornost, bistveni pogoji teh pogojev uporabe in da vam Watch Rapport ne bi bil pripravljen podeliti pravic, določenih v v teh Pogojih uporabe, vendar za vaše soglasje z zgornjimi omejitvami odgovornosti. Strinjate se s temi omejitvami odgovornosti, da boste Watch Rapport spodbudili, da vam podeli pravice, določene v teh pogojih uporabe.

 

Odškodnina.

 

Strinjate se, da boste škodo, obrambo in zadrževanje neškodljivega Watch Rapporta, njegovih častnikov, direktorjev, menedžerjev, članov, zaposlenih, odvetnikov, agentov, podružnic, dajalcev licenc in dobaviteljev (skupaj »odškodovane stranke«) plačali pred in nad vsemi terjatvami in stroški. , odškodnine, izgube, izdatke, globe in kazni, vključno z, vendar ne omejeno na, razumno odvetniško tarifo, ki jo utrpi katera koli od odškodovanih strank zaradi kršitve ali kršitve teh pogojev uporabe ali v povezavi z njo vi ali kdorkoli, ki deluje v vašem imenu, ali vaša kršitev pravic tretje osebe ali kakršna koli nepooblaščena uporaba storitev ali vaša malomarnost ali namerna kršitev ali posledica kakršnih koli lažnih ali materialno zavajajočih informacij, ki ste jih posredovali Watch Rapport (vključno z, brez omejitev, vašimi izjavami in jamstvi za Watch Rapport glede lastništva blaga in vašega pooblastila za prodajo blaga podjetju Watch Rapport).

 

Opustitev arbitraže in skupinskih tožb.

 

Ta oddelek vključuje arbitražni sporazum in dogovor, da bodo vsi zahtevki vloženi samo v posamezni vlogi (in ne kot skupinska tožba ali drug reprezentativni postopek). Prosimo, pozorno preberite. Arbitražni sporazum lahko zavrnete po spodnjem postopku za zavrnitev.

 

Opustitev razreda ukrepov: Vsak zahtevek (kot je opredeljen spodaj) je treba vložiti v posamezni stranki in ne kot tožnik ali član razreda v katerem koli domnevnem razredu, kolektivnem, zastopniškem, večkratnem tožniku ali podobnem postopku („skupinska tožba“). Stranke se izrecno odpovedujejo kakršni koli zmožnosti ohranjanja skupinskih tožb na katerem koli forumu. Če je zahtevek predmet arbitraže, arbiter ne bo mogel združevati ali združevati podobnih zahtevkov ali voditi skupinskih tožb niti razsoditi nobeni osebi ali subjektu, ki ni stranka v arbitraži. Vsako trditev, da je celotna opustitev skupinskih tožb neizvršljiva, nevestna, neveljavna ali neveljavna, lahko določi samo pristojno sodišče in ne arbiter. Stranki razumeta, da se odpoveduje pravici do sodnega postopka, do odločitve sodnika ali porote ali do udeležbe v skupinskem ali zastopniškem postopku in da je treba o morebitnih zahtevkih odločati posamično z arbitražo.

 

Če se ugotovi, da je ta opustitev skupinskega tožbe neizvršljiva, bo celotna arbitražna pogodba, če bo drugače veljavna, nična. Razsodnik lahko izreče ugotovitveno ali sodno olajšavo samo v korist posamezne stranke, ki išče oprostitev, in samo v obsegu, potrebnem za zagotovitev oprostitve, ki jo upravičuje posamezni zahtevek te stranke. Če se iz kakršnega koli razloga pritožba nadaljuje na sodišču in ne na arbitraži, se vi in ​​Watch Rapport odpovedujete pravici do sojenja pred poroto.

 

 1. Najprej neformalni proces. Strinjate se, da se boste v primeru kakršnega koli spora med vami in Watch Rapport najprej obrnili na Watch Rapport in si v dobri veri vztrajno prizadevali za rešitev spora, preden se boste zatekli k bolj formalnim načinom reševanja, vključno brez kakršnih koli sodnih postopkov.

 

 1. Arbitražni sporazum. Po neformalnem postopku reševanja sporov se morebitni preostali spor, polemika ali zahtevek (skupaj "zahtevek"), ki se kakor koli nanaša na vašo uporabo storitev in / ali blaga Watch Rapport, vključno s storitvami, ali na kakršen koli način nanaša na komunikacija med vami in Watch Rapportom ali katerim koli drugim uporabnikom storitev bo dokončno razrešena z zavezujočo arbitražo. Ta obvezni arbitražni sporazum velja enako za vas in Watch Rapport. Vendar ta arbitražni sporazum (a) ne ureja nobenega zahtevka Watch Rapporta zaradi kršitve njegove intelektualne lastnine ali dostopa do storitev, ki je nepooblaščen ali presega pooblastilo, podano v teh pogojih uporabe, ali (b) vam prepoveduje uporabo ustreznih sodni postopki v sporih majhne vrednosti v ustreznih primerih.

 

Arbitraža je bolj neformalna kot tožba na sodišču. V arbitraži ni sodnika ali porote. Namesto tega spor reši nevtralni arbiter. Sodni nadzor arbitražne odločbe je omejen. Razen v kolikor se stranke ne dogovorijo drugače, lahko arbitri prisodijo enako odškodnino in olajšavo, kot jo lahko dodeli sodišče. Vendar se strinjate, da bo razsodnik ne imajo pravico do dodelitve posledične, kazenske, špekulativne, posredne, naključne, posebne ali zgledne odškodnine. Strinjate se, da ameriški zvezni zakon o arbitraži ureja razlago in izvrševanje te določbe ter da se vi in ​​Watch Rapport odpovedujete pravici do sojenja pred poroto ali do sodelovanja v skupinskem tožbi. Izrecno se strinjate, da ima tak arbiter osebno pristojnost nad vami. Odpovedujete se vsem zagovorom pomanjkanja osebne pristojnosti in neugodnosti foruma. Strinjate se, da boste spoštovali vse odločitve in razsodbe, izdane v takem arbitražnem postopku, in da bodo take odločitve in razsodbe, ki jih bo razsodil arbiter, dokončne in dokončne. Ta določba o arbitraži bo preživela vsako prenehanje pogojev uporabe.

 

Če želite začeti arbitražni postopek, morate po neformalnem postopku reševanja sporov poslati pismo z zahtevo za arbitražo in opisati svoj zahtevek na 297 Kingsbury Grade, Suite 100 Lake Tahoe (Stateline) NV 89449. Arbitražo bo vodil Ameriško združenje za arbitražo (AAA) v skladu s svojimi pravili vključuje, če ste posameznik, dodatne postopke AAA za potrošniške spore. Če niste posameznik ali ste storitve uporabljali v imenu subjekta, dodatni postopki AAA za spore v zvezi s potrošniki ne bodo uporabljeni. Pravila AAA so na voljo na spletni strani www.adr.org ali na telefonski številki 1-800-778-7879.

 

Število arbitrov bo eno. Na podlagi pisnih stališč se lahko odločite za arbitražo po telefonu. Arbitraža bo potekala v Lake Tahoe (Stateline), NV. Arbitraža bo potekala v angleškem jeziku. Pravila AAA in zakoni države Nevada, razen kolizije zakonov, urejajo te pogoje uporabe in vašo uporabo storitev. Sodba o razsodbi, ki jo je razsodil arbiter, se lahko izda na katerem koli sodišču, ki je za to pristojno.

 

Plačilo vseh pristojbin za prijavo, administracijo in arbitra urejajo pravila AAA. Vi in mi bomo plačali upravne in arbitražne takse ter druge stroške v skladu z veljavnimi arbitražnimi pravili, vendar če veljavna arbitražna pravila ali zakoni zahtevajo, da Watch Rapport plača večji del ali vse takšne takse in stroške, da lahko ta oddelek izvršljiv, bo imel Watch Rapport pravico, da se odloči plačati takse in stroške ter nadaljuje arbitražo ali zavrne, da se zadeva razreši na sodišču. Prevladujoča stranka bo poleg morebitnih drugih oprostitev, do katerih je lahko upravičena, upravičena do stroškov, primernih odvetniških stroškov, ki jih lahko sodišče v istem postopku ali ločeni tožbi vloži v ta namen.

 

Arbiter in ne katero koli zvezno, državno ali lokalno sodišče bo imelo izključno pristojnost za reševanje kakršnih koli sporov v zvezi z razlago, uporabnostjo, nesvestnostjo, arbitrabilnostjo, izvršljivostjo ali oblikovanjem tega arbitražnega sporazuma, vključno s kakršnimi koli trditvami, da je celoten ali kateri koli del tega arbitražnega sporazuma ničen ali ničen. Vendar prejšnji stavek ne bo veljal za spodnji odsek „Opustitev skupinskih tožb“.

 

Če ne želite razpravljati o sporih z Watch Rapportom in ste posameznik, se lahko od tega arbitražnega sporazuma odjavite tako, da v tridesetih (297) dneh po pošti na naslov 100 Kingsbury Grade, Suite 89449 Lake Tahoe (Stateline) NV 30 prvi datum, ko dostopate do storitev ali jih uporabljate.

 

Splošne določbe.

 

 1. Opaziti. S tem potrjujete in se strinjate, da ste nam posredovali e-poštni naslov, fizični naslov in telefonske številke, ki so v naši evidenci, in vi ste odgovorni, da nam posredujete trenutne ali posodobljene kontaktne podatke. Nadalje potrjujete in se strinjate, da: (i) se šteje, da ste katero koli e-poštno sporočilo, ki vam ga pošljemo, dejansko prejeli in predstavlja ustrezno obvestilo po e-pošti; in (ii) katero koli telefonsko sporočilo, ki ga pustimo z vami, kdor koli, ki se odziva na vaš telefon, ali na vašem telefonskem odzivniku ali storitvi, dejansko prejmete in vas o tem pravilno obvesti.

 

 1. Zamenjajte pošiljatelja. V primeru stavke, prekinitve storitve ali kakršnih koli drugih težav, s katerimi se lahko srečamo s pošiljateljem, si pridržujemo pravico po lastni presoji zamenjati pošiljatelja z drugim ladijskim prevoznikom.

 

 1. Izvozna zakonodaja. Strinjate se, da ne boste neposredno ali posredno izvažali ali ponovno izvažali storitev in / ali drugih informacij ali materialov, ki jih ponuja Watch Rapport v nadaljevanju, v katero koli državo, za katero ZDA ali katera koli druga ustrezna jurisdikcija zahteva izvozno dovoljenje ali drugo vladno odobritev ob izvozu, ne da bi prej pridobili takšno dovoljenje ali odobritev. Zlasti, vendar brez omejitev, storitev ni dovoljeno izvažati ali ponovno izvoziti (a) v nobeno državo pod embargom ZDA ali katero koli državo, ki jo je ameriška vlada določila kot državo, ki podpira terorizem, ali (b) nikomur naveden na katerem koli seznamu prepovedanih ali omejenih strank vlade ZDA, vključno s seznamom posebej imenovanih državljanov ministrstva za finance ZDA ali seznamom zavrnjenih oseb ali seznamom subjektov ameriškega ministrstva za trgovino. Z uporabo storitev izjavljate in jamčite, da se ne nahajate v nobeni državi ali na katerem koli takem seznamu. Strinjate se tudi, da teh izdelkov ne boste uporabljali za nobene namene, ki jih prepoveduje zakonodaja Združenih držav, vključno z razvojem, načrtovanjem, proizvodnjo ali proizvodnjo jedrskega, raketnega ali kemičnega ali biološkega orožja. Odgovorni ste in se strinjate, da boste na lastne stroške upoštevali vse veljavne zakone in predpise ZDA o izvozu.

 

 1. Omejene pravice ameriške vlade. Storitve in z njimi povezana dokumentacija so "Komercialne postavke", saj je ta izraz opredeljen v 48 CFR § 2.101, ki je sestavljen iz "Commercial Computer Software" in "Commercial Computer Software Documentation", saj so takšni izrazi uporabljeni v 48 CFR § 12.212 ali 48 CFR § 227.7202, kot je ustrezno. V skladu s 48 CFR § 12.212 ali 48 CFR § 227.7202-1 do 227.7202-4, kot je primerno, komercialna računalniška programska oprema in dokumentacija komercialne računalniške programske opreme dobijo licenco za končne uporabnike vlade ZDA (a) samo kot komercialni predmeti in (b) z samo tiste pravice, ki so podeljene vsem ostalim končnim uporabnikom v skladu s temi pogoji.

 

 1. Konvencija Združenih narodov. Vi in Watch Rapport se strinjate, da Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga ne bo veljala za razlago ali oblikovanje teh pogojev uporabe.

 

 1. Oddelek za potrošniške zadeve. V skladu z oddelkom 1789.3 Kalifornijskega civilnega zakonika uporabniki v Kaliforniji prejmejo to posebno obvestilo o pravicah potrošnikov: Na enoto za pomoč pri pritožbah oddelka za potrošniške storitve kalifornijskega ministrstva za potrošniške zadeve lahko pišete na naslovu 1625 North Market Boulevard, Suite N 112 Sacramento, CA 95834, ali po telefonu na (800) 952-5210.

 

 1. Prenehanje. Če kršite katerega od pogojev teh pogojev uporabe, bodo vse licence, ki jih je podelil Watch Rapport, vključno z dovoljenjem za uporabo storitev, samodejno prenehale veljati. Poleg tega lahko Watch Rapport iz kakršnega koli razloga ali brez njega prekine, onemogoči ali izbriše vaš uporabniški račun in / ali storitve (ali kateri koli del zgoraj navedenega) z ali brez obvestila. Če Watch Rapport izbriše vaš uporabniški račun zaradi kakršne koli sume kršitve teh pogojev uporabe s vaše strani, vam ni dovoljena ponovna registracija za storitve pod drugim imenom. V primeru izbrisa uporabniškega računa iz kakršnega koli razloga lahko Watch Rapport izbriše katero koli vašo vsebino, vendar ni dolžan. Watch Rapport ne bo odgovoren za izbris (ali neizbris) vaše vsebine. Vsi razdelki, ki bi po svoji naravi morali preživeti prenehanje veljavnosti teh pogojev uporabe, bodo v celoti veljali tudi po prekinitvi te pogodbe s strani Watch Rapport ali vi, ne glede na to. Odpoved ne bo omejila nobenih drugih pravic ali pravnih sredstev družbe Watch Rapport po zakonu ali v kapitalu.

 

 1. Odpoved. Izrecno se razume, da v primeru, da katera koli stranka ob kateri koli priložnosti ne izpolni katerega koli od pogojev in druga stranka tega ne uveljavi, neizpolnitev ob kateri koli priložnosti ne pomeni opustitve nobenega pogoja in ne bo preprečila izvršitve dne ob kateri koli drugi priložnosti.

 

 1. Delna invalidnost. Če katera koli določba tega sklepa kadar koli ali iz kakršnega koli razloga postane neizvršljiva ali neveljavna, to ne bo vplivalo na nobeno drugo določbo, preostale določbe pa se bodo nadaljevale z enakim učinkom, kot da take neizvršljive ali neveljavne določbe ne bodo vstavljene tukaj; pod pogojem, da s tem ne bo oslabljena zmožnost ene ali druge stranke, da v bistvu doseže dogovorjeno uspešnost druge.

 

 1. spremembe. Te pogoje uporabe lahko kadar koli spremenimo. Spremembe začnejo veljati takoj ob vašem prvem dostopu do storitev ali njihovi uporabi po datumu "Zadnja revizija" na vrhu teh pogojev uporabe. Če spremenimo vsebinsko vsebino, vas bomo morda razumno poskušali obvestiti, tudi po e-pošti ali na vidnem mestu na spletnem mestu. Vendar je vaša izključna odgovornost, da občasno pregledate pogoje uporabe in si ogledate takšne spremembe. Vaš nadaljnji dostop ali uporaba storitev po uveljavitvi sprememb bo veljala za vaše dokončno sprejetje spremenjenih pogojev uporabe. Če se ne strinjate s spremembami pogojev uporabe, prosimo, ne dostopajte do storitev in jih ne uporabljajte.

 

 1. Neodvisni izvajalci. Nobena vsebina teh pogojev uporabe ne bo štela, da predstavlja katero koli stran kot zastopnika ali zastopnika druge stranke ali obe strani kot skupna vlagatelja ali partnerje za kakršen koli namen.

 

 1. davki. Odgovorni ste izključno za vse dajatve, davke, dajatve ali takse (vključno z davki od prodaje, uporabe ali odtegljaja), ki jih naloži kateri koli organ ali je povezan s temi pogoji uporabe.

 

 1. Naslovi in ​​napisi. Naslovi in ​​naslovi so vstavljeni samo za referenco in za lažjo uporabo ter nikakor ne opredeljujejo, omejujejo ali opisujejo obsega teh pogojev uporabe ali namena katere koli določbe.

 

 1. Konjunktivno olajšanje. Strinjate se, da bo kršitev teh pogojev uporabe povzročila nepopravljivo škodo Watch Rapportu, za katero denarna odškodnina ne bi bila primerno sredstvo, in Watch Rapport bo upravičen do pravične olajšave poleg morebitnih pravnih sredstev, ki jih ima po tej pogodbi ali po zakonu, brez obveznico, drugo varščino ali dokazilo o škodi.

 

 1. Višja sila. Niti Watch Rapport niti vi ne boste odgovorni za škodo ali za zamude ali neuspehe pri delovanju, ki so posledica dejanj ali dogodkov, na katere ne morejo vplivati, vključno, brez omejitev: epidemija, požar, strela, eksplozija, prenapetost ali odpoved električne energije, voda, božja dejanja , vojna, revolucija, civilni nemir ali dejanja civilnih ali vojaških oblasti ali javnih sovražnikov: kateri koli zakon, red, uredba, odlok ali zahteva katere koli vlade ali pravnega telesa ali katerega koli predstavnika takšne vlade ali pravnega telesa; ali delovni nemiri, vključno z neomejenimi stavkami, upočasnjevanjem, piketiranjem ali bojkotom; nezmožnost zavarovanja materiala, prevoznih zmogljivosti, pomanjkanje goriva ali energije ali dejanja ali opustitve drugih običajnih prevoznikov.

 

 1. Odstop. Teh pogojev uporabe ne morete v celoti ali delno dodeliti ali prenesti brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja Watch Rapport. Vsak poskus dodelitve teh Pogojev uporabe brez takega soglasja bo ničen. Ob upoštevanju zgoraj navedenega bodo ti pogoji uporabe zavezujoči in bodo koristili strankam in njihovim ustreznim pristopnikom in pooblaščencem.

 

 1. Nejasnosti. Kakršne koli nejasnosti pri razlagi teh pogojev uporabe se ne smejo razlagati zoper stranko, ki pripravi osnutek.

 

 1. Celotna pogodba. Ti pogoji uporabe določajo celotno razumevanje strank v zvezi z zadevami, ki jih vsebuje, in nobenih obljub, zavez ali zavez ni, razen tistih, ki so v njih izrecno določene.

 

 1. Kontakt. Glede storitev ali teh pogojev uporabe nas lahko kontaktirate na: 297 Kingsbury Grade, Suite 100 Lake Tahoe (Stateline) NV 89449 ali po e-pošti na help@watchrapport.com.

 

 1. Obvestilo o avtorskih pravicah. Vsa zasnova spletnega mesta, grafika, izbira besedila, ureditev in vsa programska oprema so avtorske pravice © 2020 Watch Rapport, LLC. VSE PRAVICE PRIDRŽANE.

 

Watch Rapport je neodvisno podjetje, ki ni povezano z družbo Rolex SA, Rolex USA, Inc. ali katero koli od njenih hčerinskih družb in ni pooblaščeni zastopnik nobene proizvodnje ur.